FF8

所持金MAX
D01F0C80 0002
801F0C80 0001

ザコ敵出ない
ワールドマップ
D009BA00 003F
8009BA20 1000

ワールドマップ以外
D00A7E28 0033
800A7E2A 1000

全員のステータスMAX
80023192 1000
800231A8 0001

戦闘後全員のレベルMAX
8002260C 0001

全てのアイテム100個
D01E8968 0006
801E897E A068
D01E8968 0006
801E896A 2408
D01E8968 0006
801E8968 0064
アイテムの整頓を実行する

シードレベルMAX
D00BF98C 0004
800BF98C 0001

敵キャラ一撃死
D00A9B44 1012
800A9B46 0000

どこでもセーブ可能
30076EC9 0001

カードバトルで必ず勝てる
D009CDCC 0012
8009CDCC 0013

セルフィの特殊技で必ずジエンドが出る
D00AAFA4 4B0C
800AAF9C 00FE
D00AAFA4 4B0C
800AAF9E 2650


TOP
DQ4/DQ5/DQ7/DQ8/FF1/FF2/FF7/FF9/FF10/FF10IN/FF10-2/FF10-2IN/FF12/FF12IN/ROMASAGA